Priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za pisanje biografije i motivacijskog pisma

Usvojena znanja i vještine dijelimo sa onima koje volimo.Članovi Udruženja "Oaza" uz podršku voditeljica realizovali su prvi set radionica koje su obuhvatile sljedeće teme:-prava osoba s invaliditetom-samopouzdanje-kritičko mišljenje.Sadržaj koji je…

Continue Reading Priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za pisanje biografije i motivacijskog pisma

„Sva lica pristupačnosti II“

Predstavnici Udruženja "OAZA" danas su prisustvovali okruglom stolu pod nazivom „Sva lica pristupačnosti II“ koji ima za cilj da revidira napredak u oblasti pristupačnosti u gradu Sarajevu postignut nakon održavanja…

Continue Reading „Sva lica pristupačnosti II“

„Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba sa invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju i reagovanje na seksualno i rodno zasnovano nasilje“.

U Međugorju, od 11. do 16. jula 2021. godine, socijana radnica Udruženja „OAZA“ učestvovala je na treningu: „Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba sa invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju…

Continue Reading „Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba sa invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju i reagovanje na seksualno i rodno zasnovano nasilje“.

Radionica “Sportom protiv ovisnosti”

U prostorijama Udruženja "OAZA" održana je edukativna radionica "Sportom protiv ovisnosti".Naši članovi su imali priliku upoznati se sa načinom prevencije od alkohola, cigareta i drugih oblika ovisnosti, kao i značajnoj…

Continue Reading Radionica “Sportom protiv ovisnosti”

Jačanje kreativnog potencijala naših korisnika

Udruženje "Oaza"je, 15. 07. 2021. godine, u Dnevnom centru na lokalitetu Sutjeska, Općina Centar, održalo radionicu za osobe sa intelektualnim teškoćama nastanjenim na području Općine Centar i Općine Stari Grad.…

Continue Reading Jačanje kreativnog potencijala naših korisnika

Radionica: “Prijateljstvo treba njegovati”.

Danas je u Udruženju "OAZA" održana radionica: “Prijateljstvo treba njegovati”.Cilj radionice: razviti uvjerenje da je prijateljstvo jače ako ga njegujemo, a lošim postupcima ga možemo izgubiti. Nakon kratke diskusije o…

Continue Reading Radionica: “Prijateljstvo treba njegovati”.