Sportska rehabilitacija za osobe sa intelektualnim teškoćama

Projekat pod nazivom „Sportska rehabilitacija za osobe sa intelektualnim teškoćama“ je projekat namjenjen osobama sa intelektualnim teškoćama, jer je poznato da ove osobe žive na rubu egzistencije i da su rijetko uključeni u društvene tokove. Pravo na sport  zagarantovano im je Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Međutim, iako je konvencija omogućila obavezu države da su osobe sa invaliditetom ravnopravne u sportskim aktivnostima, u praksi to nije slučaj. NVO osoba sa invaliditetom su jedine koje svojim članovima omogućuju da se aktivno bave sportskim aktivnostima i da učestvuju u sportskim takmičenjima koje isti sami organizuju. U Bosni i Hercegovini postoji Specijalna Olimpijada Bosne i Hercegovine koja u saradnji sa nevladinim organizacija organizuje različita takmičenja za osobe sa intelektualnim teškoćama, tako da Udruženje  „Oaza“ organizuje dva takmičenja tokom godine i to: Državno prvenstvo u nogometu i Državno prvenstvo u plivanju. I ove godine tradicionalno organizujemo šesti put veliko sportsko takmičenje pod nazivom SPORTSKE IGRE OAZE, na kojem će učestvovati preko 350 takmičara – osoba sa intelektualnim teškoćama iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Ova takmičenja predstavljaju najbolji način predstavljanja sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, ali i razvijanja sportskog duha, osjećaja samopouzdanja„.

Sportska rehabilitacija za oosbe sa inteletualnim teškoćama“  realizovao bi se kroz četiri faze:

  1. Pripreme sportske ekipe za takmičenja;
  2. Aktivno treniranje osoba sa intelektualnim teškoćama (nogomet, košarka, stoni tenis, odbojka, atletika, plivanje, bočanje i fitnes);
  3. Sportsko takmičenje SPORTSKE IGRE OAZE
  4. Učešće na sportskim takmičenjima.

PROJEKAT JE USPJEŠNO FINALIZIRAN POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

55476683_609557242801089_3076724003155476480_n