Naša vizija

Ravnopravan status i uključenost osoba sa intelektualnim teškoćama u društvo.

nAŠA MISIJA

Udruženje “Oaza” pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama, razvijanjem programa iz oblasti obrazovanja, radnog osposobljavanja, socijalnog uključivanja i rehabilitacije u svrhu pripreme i osposobljavanja za samostalan život uz podršku, kroz javno zagovaranje, u lokalnoj zajednici.