SPORTOVI

U okviru "Sportskih igara Oaze" možete učestvovati u osam kategorija sportova.

PLIVANJE

Takmičenje u plivanju je odvojeno u dvije divizije prema stepenu sposobnosti, starosnoj dobi, vremenu i po disciplinama.

ATLETIKA

Takmičenje u atletici je pojedinačno i odvojeno u divizije prema stepenu sposobnosti, prema starosnoj dobi, po rezultatu i disciplinama.

KUGLANJE

Takmičenje se odvija u grupama koje čine 3 do 5 ekipa. Ekipu čine tri takmičara i rezervni igrač.

NOGOMET

Takmičenje u nogometu je ekipno. Takmičenje je za mušku i žensku kategoriju. Takmičenje će se igrati po grupama, po divizijama, a grupe će se izabrati prema prijavama takmičara po starosnoj dobi, prema polu i sposobnostima.

STONI TENIS

Takmičenje u stonom tenisu je pojedinačno za dvije divizije. Takmičenje će se igrati po sistemu svako sa svakim u grupi, grupu čine tri do šest takmičara.Grupe će se formirati prema prijavama takmičara po sposobnostima, prema starosnoj dobi i polu.

MAT Program

Takmičenje je samo za najtežu populaciju osoba sa intelektualnim teškoćama. Takmičar može nastupiti sam, ili uz pomoć pomagala ili asistenta.

KOŠARKA

Takmičenje u košarci je ekipno. Takmičenje će se organizovati po grupama. Takmičenje će se igrati po sistemu svako sa svakim u grupi, grupu čine tri do pet ekipa, a pobjednici grupa osvajaju medalje.

BOĆANJE

Takmičenje u boćanju je ekipno. Ekipu čine tri takmičara. Ekipa može biti muška, ženska i kombinovana. Ekipe učesnice mogu prijaviti jednu ekipu za takmičenje.