ŠTA JE SIO?

„Sportske Igre OAZE“ je veliko međunardno takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama

Ideja za organizaciju ovog sportskog takmičenja nastala je još davne 2010. godine, kada smo uz pomoć i partnerske organizacije Fifh Malmo krenuli u realizaciju ovog projekta.

Fifh Malmo organizuje veliko sportsko takmičenje za osobe sa invaliditetom pod nazivom „Malmo open“ tradicionalno već preko 40 godina. Na osnovu partnerske saradnje došlo je do ideje da Udruženje Oaza radi sličan projekat u BIH. Fifh Malmo je učestvovao u planiranju projekta zbog svog dugogodišnjeg iskustva, te je jedan od ekuatora menadžmenta za organizovanje velikih sportskih takmičenja. Specijalna Olimpijada BiH je također partner na projektu kao krovna organizacija sporta za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Realizacijom projekta „Sportske Igre OAZE“ 2011. -2019. uspjeli smo napraviti značajno međunarodno sportsko takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama koje je najveće i najznačajnije u regiji. Uspjeh „Sportskih Igara OAZE“ prepoznat je i od strane brojnih sportskih klubova u Kantonu Sarajevo sa kojima smo ostvarili značajnu saradnju.

Rezultati osoba sa intelektualnim teškoćama na „Sportskim Igrama OAZE“ su pokazali da se ova populacija može veoma uspješno baviti sportom.

Ova takmičenja su način da se predstave mogućnosti i sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, razvija sportski duh i poveća osjećaj samopouzdanja.

10 GODINA TRADICIJE

 „Sportske Igre OAZE“ se tradicionalno organizuju već deset godina, te  na njima u prosjeku učestvuje preko 400 takmičara – osoba sa intelektualnim teškoćama iz Bosne i Hercegovine i Europe.

MEĐUNARODNI NIVO

Na dosadašnjim takmičenjima u proteklih godina imali smo ekipe iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Švedske, Saudijske Arabije, Italije i Bosne i Hercegovine.

SPORTOVI

Na takmičenju je zastupljeno osam sportova: nogomet, košarka, atletika, plivanje, boćanje, kuglanje, stoni tenis, MATP program – takmičenje za osobe sa višestrukim smetnjama. Takmičenja traju četiri dana, i odvijaju se na različitim lokacijama u Sarajevu.

Kroz dosadašnje iskustvo shvatili smo da sport