naši uposlenici

Upoznajte tim udruženja Oaza

Midhat Karahmet

Predsjednik Udruženja "Oaza"

Armin Smajlović

Diplomirani socijalni radnik - Direktor udruženja

Samir Halilović

Profesor sporta i tjelesnog odgoja - Koordinator projekta “Moje pravo na sport”

Aldin Salihagić

Profesor sporta i tjelesnog odgoja - Sportski trener

Nerina Karahmet

Dipl. menadžer u sportu - PR Udruženja

Sabina Teparić

Dipl. socijalna radnica - Socijalna radnica

Mirela Mujezinović


Dipl. psiholog - Psiholog

Džehva Kazić

Radni terapeut

Ševala Đip

Radni terapeut

Abdulah Lemeš

Voditelj muzikoterapije

KONTAKTI

midhat.karahmet@udruzenjeoaza.ba

armin.smajlovic@udruzenjeoaza.ba

samir.halilovic@udruzenjeoaza.ba

aldin.salihagic@udruzenjeoaza.ba

nerina.karahmet@udruzenjeoaza.ba

sabina.teparic@udruzenjeoaza.ba

mirela.mujezinovic@udruzenjeoaza.ba

dzehva.kazic@udruzenjeoaza.ba

sevala.dip@udruzenjeoaza.ba