KAKO POSTATI ČLAN

Članovi

  • Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Članovi Udruženja mogu biti redovni, pomažući i počasni.
  • Redovni članovi Udruženja su osobe sa intelektualnim teškoćama, roditelji, staratelji ili srodnici osoba sa intelektualnim teškoćama, koji prihvate  Statut Udruženja, potpišu pristupnicu Udruženju i redovno izvršavaju članske obaveze utvrđene ovim Statutom.
  • Pomažući članovi Udruženja su svi punoljetni građani, koji zbog ličnog opredjeljenja da pomognu u ostvarenju ciljeva Udruženja, potpišu pristupnicu Udruženja i na taj način preuzmu obaveze utvrđene Statutom Udruženja.
  • Počasni članovi su osobe koje su sa svojim radom, zalaganjem i doprinosom u Udruženju zasluže status počasnog člana, a ovaj status može zaslužiti svaki građanin Bosne i Hercegovine ili stranac. Status počasnog člana stiče se na osnovu odluke Upravnog odbora.

Članarina

Redovni i pomažući članovi plaćaju članarinu, koja će se isključivo koristiti za potrebe korisnika Udruženja, ali svi članovi su dužni da isključivo poštuju upravne, izvršne organe Udruženja, kao i uposlenike Stručne službe, normativne akte Udruženja, kao i odluke koje su donijeli upravni i izvršni organi Udruženja.

Prava i dužnosti članova

Prava članova su:

  • da biraju i budu birani u Skupštinu Udruženja;
  • da putem svojih predstavnika učestvuju u donošenju odluka u organima Udruženjima; da pokreću pitanja odgovornosti i opoziva svojih predstavnika u organima Udruženja;
  • da traže pomoć Udruženja pri rješavanju svojih problema u skladu sa ciljevima i djelatnošću utvrđenim Statutom Udruženjau skladu sa mogućnostima Udruženja.

Dužnosti članova su:

  • da doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja i da čuvaju ugled Udruženja;
  • da se u radu pridržavaju odredaba ovog Statuta;
  • da izvršavaju preuzete obaveze u skladu sa svojim mogućnostima.

Svi zainteresovani mogu doći u prostorije Udruženja OAZA i lično se informisati o uslovima rada, te podrobnije saznati uslove članstva ili nas kontaktirati.