moje pravo na sport

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“ već devet godina sarađuje s partnerima iz Švedske koji su omogućili sprovođenje i realizaciju projeka „Sport je moje pravo“ 2015 – 2017. Projekat je finansiran od strane Švedske nevladine organizacije koja pruža podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH MY RIGHT i agencija za razvoj i saradnju SIDA . U okviru ovog projekta Udruženje „Oaza“ ima četiri projektna cilja, a to su :

  1. Unaprijeđena aktuelna saradnja i prošireni partnerski odnosi između Udruženja „Oaza“ i sportskih klubova u Kantonu Sarajevo;
  2. Poboljšane kompetencije za samostalan život članova Udruženja Oaza kroz povećanje tjelesnih sposobnosti.
  3. Povećana svijest u društvu o kapacitetima osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sportske aktivnosti koje sprovodi Udruženej „Oaza“ ,
  4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta Udruženja „Oaza“ da organizuje i  sprovodi  sportske događaje za osobe s intelektualnim teškoćama kroz partnerstvo sa FIFH Malmo;

PROJEKAT FINANSIRA