MUZIKOTERAPIJA

PJEVAJMO ZAJEDNO!

Muzikoterapija kao sekcija formirana je u cilju poticanja i razvijanja kreativnih sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, ujedno jačajući njihov psiho-socijalni status. Jednom sedmično u sklopu Dnevnog centra Udruženja „Oaza“, održava se muzička sekcija koju predvodi voditelj muzičke sekcije. Muzikoterapija je usmjerena na razvijanje potencijala i ponovno vraćanje sposobnosti pojedincima da bi mogli ostvariti bolju individualnu i socijalnu integraciju i tako kvalitetnije živjeti. Na ovaj način muzika se koristi kako bi se postiglo bolje fizičko, duhovno, društveno i emotivno stanje čovjeka.

Korisnici Udruženja „Oaza“ tokom cijele godine imaju priliku aktivno učestvovati u muzičkoj sekciji i na taj način unaprijediti kvalitet provođenja svog slobodnog vremena, usvojiti određena znanja i vještine.

Također, osobama sa intelektualnim teškoćama je omogućeno da drugima predstave rezultate svog rada, te uvježbane  interpretacije tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme (sevdalinke) uz pratnju na sazu snime u studiju. Uskoro očekujemo izdavanje CD-a sevdalinki u interpretaciji korisnika Udruženja „Oaza“.

Tokom godine korisnici su često imali priliku promovisati svoj rad i uspijeh muzičke sekcije učešćem na mnogobrojnim televizijskim i radijskim programima. Neophodno je naglasiti da je muzikoterapija izvor pozitivnih emocija i doživljaja za osobe sa intelektualnim teškoćama, te se uviđa potreba za nastavkom provođenja ove aktivnosti.

Pogledajte kako to rade Oazovci

Jedan čas u prostorijama Udruženja Oaza, gdje vrijedno vježbamo za buduće nastupe!

Uskoro očekujemo izdavanje CD-a sevdalinki u interpretaciji korisnika Udruženja „Oaza“, a do tada pratite naš rad na našim društvenim mrežama.