Validacijski sastanak – Ekonomski institut u Sarajevu

☑️ Dana 19. 10. 2023. godine, prestavnici Udruženja “Oaza”, zajedno sa drugim organizacijama koje vode brigu o osobama sa invaliditetom kao i o osobama sa poteškoćama u razvoju, prisustvovali su prvom od tri validacijska sastanka na kojem je tim istraživača Ekonomskog instituta u Sarajevu predstavio prvu fazu u kojoj su mapirali sva prava, mogućnosti, usluge, te tražili i našu povratnu informaciju u vezi sa tim.
☑️ Jedna od predloženih aktivnosti na sastanku bila je i kreiranje One Stop Shop modela na nivou Kantona Sarajevo, odnosno zbrajanje svih prava, mogućnosti, obaveza i usluga za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i za starije osobe.
 
Treba naglasiti da je tim istraživača Ekonomskog instituta u Sarajevu, u proteklom periodu bio angažiran kako bi za potrebe UN Women izradili pregled stanja u ekonomiji brige u Bosni i Hercegovini.

Rezultat provedenih aktivnosti je i niz prijedloga kako unaprijediti ovo područje u BiH i kako uključiti sve interesne skupine da više i bolje podrže ovu oblast.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share