Usvojena nova Uredbu o pomagalima za osobe sa invaliditetom

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020. godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, već duže vrijeme su usaglašavali obim i kvalitet pomagala koje osobe sa invaliditetom mogu dobiti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Za unapredjenje prava na pomagala zagovarala su udruženja pojedinačno, a glavna aktivnost se vodila kroz Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

Više na slijedećem linku: ➡️ http://www.myright.ba/vlada-kantona-sarajevo-krajem-maja-usvojila-novu-uredbu-o-pomagalima i na facebook stranici vodeće organizacije Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Udruženja slijepih Kantona Sarajevo : ➡️ https://www.facebook.com/Udruzenje.slijepih.KS/

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share