Upotreba ZOOM aplikacije

👉U prostorijama Udruženja „OAZA“ kontinuirano se održavaju radionice sa ciljem jačanja znanja i vještina za upotrebu ZOOM aplikacije.
👉Članovi i voditeljice obuke kroz aktivan i zabavan sadržaj realizovali su online radionice pod nazivom: “Pogled sa mog prozora”, “Leksikon” i druge. 💙
👉Online aktivnosti se održavaju na Zoom platformi uz pomoć Viber grupe za redovnu komunikaciju.

🤳Zoom je aplikacija koja je pokrenuta u svrhu virtuelne komunikacije i izvođenja online aktivnosti.
🤝Aktivnost je održana u okviru projekta Moje pravo na sport koji je finansiran od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH-Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share