Udruženje “Oaza” ugostilo američki bend Epk – Burn The Ballroom

🎶Dana 21. 06. 2023. godine, članovi Udruženja “OAZA”, zajedno sa radnim osobljem, ugostili su američki bend Epk – Burn The Ballroom (ADRIEL GENET, JACK IVINS, TUOMAS EASTON, JOSH FINKS).
🎶Članovi američkg benda predstavili su se sa svojim autorskim pjesmama, te napravili odličnu i veselu atmosferu. Neizostavan je bio i muzički repertoar članova Udruženja “Oaza”, koji su se gostima predstavili sa poznatim pop rok pjesmama, ali i sevdalinkama.
🎶Epk – Burn the Ballroom trenutno se kreću na relaciji između Washington D.C. i Nashville, Tennessee. Njihova muzika spaja anthem, rock, punk, alt i pop muziku. Do sada je bend imao turneje po sjevernoj Africi, Bliskom istoku, Rusiji, Aziji, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, a ovo je njihova prva posjeta BiH.
🎶Spoj muzike i čiste emocije je obilježio današnji susret. Iskreno se zahvaljujemo Ambasadi Sjedinjenih američkih država u BiH, gospođi Lejli Pašović-Mustafić, kao i gospodinu Almiru Teskeređiću, na inicijativi da baš Udruženje “OAZA” bude jedno od domaćina, te ugosti članove ovog popularnog benda.
🎶On June 21, 2023, members of the Association “OAZA” , together with the staff, hosted the American band Epk – Burn The Ballroom (ADRIEL GENET, JACK IVINS, TUOMAS EASTON, JOSH FINKS).
🎶The members of the American band presented themselves with their original songs, creating a great and cheerful atmosphere. The musical repertoire of the members of the Association “Oaza” , who introduced themselves to the guests with well-known pop rock songs, as well as traditional songs,
🎶Epk – Burn the Ballroom is currently traveling between Washington D.C. and Nashville, Tennessee. Their music combines hymn, rock, punk, alt and pop music. So far, the band has toured North Africa, the Middle East, Russia, Asia, Europe and the United States, and this is their first visit to Bosnia and Herzegovina.
🎶The combination of music and pure emotions marked today’s meeting. We sincerely thank the Embassy of the United States of America in BiH, Ms. Lejla Pašović-Mustafić, as well as Mr. Almir Teskeređić, for the initiative that Association “OAZA” be one of the hosts for this popular band.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share