Udruženje “Oaza ” s ponosom najavljuje implementaciju aktivnosti koje će biti podržane u sklopu projekta #MAKERS

Udruženje “Oaza ” s ponosom najavljuje implementaciju aktivnosti koje će biti podržane u sklopu projekta MAKERS, projekat koji podržava particusglobal, a implementira UNDP, koji ima za cilj poboljšati socijalnu koheziju s partnerskim jedinicama lokalne samouprave, podržati i osnažiti općinske/opštinske/gradske mehanizme javnog učešća, podržati aktivizam u zajednici i ojačati mlade lidere u njihovoj zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5263825226988327&id=545038508867046&set=a.545760555461508&source=49&refid=13&tn=%2B%3E

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share