Udruženje “OAZA” posjetili članovi Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” iz Mostara

👫 Danas su članovi Udruženja “Oaza” imali priliku predstaviti svoje aktivnosti gostima iz Mostara, članovima Centra za djecu i omladinu sa posebnimp potrebama “LOS ROSALES”.
 
🤝 Zahvaljujemo se na posjeti našim prijateljima.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share