Udruženje “Oaza” je dobitnik Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini

Zahvaljujemo se cijenjenom gradonačelniku na uvažavanju i nesebičnoj podršci. Hvala gradonačelniče, hvala Grade Sarajevo..

Više na:

https://www.facebook.com/skaka.abdulah/photos/a.349359621874612/2350546671755887

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share