Udruženje “OAZA” i Jevrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” zvanično su potpisale memorandum o saradnji

☑️Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajeva “OAZA” i Jevrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” zvanično su potpisale memorandum o saradnji. Ovim Sporazumom utvrđuje se saradnja između “La Benevolencija” i Udruženja „Oaza“ na polju osnaživanja ličnih vještina korisnika Oaze putem kreiranja (primijenjene) umjetnosti.
🤝Radujemo se svim budućim aktivnostima i i zahvaljujemo se Jevrejsko kulturnom prosvjetnom i humanotarnom drustvu “La Benevolencija” što su pružili mogućnost našim članovima da ravnopravno, sa ostalim građanima društva budu dio kreativnog izražavanja.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share