U sklopu dva Dnevna centra Udruženja “Oaza” provedena je radionica – Moje srce – moja muzika.

30. 06. 2021. 
 
♥️ U sklopu dva Dnevna centra Udruženja “Oaza” (na lokaciji Općine Novi Grad i lokaciji Općine Centar) provedena je radionica “Moje srce”.
🧡 Cilj radionice bio je osvijestiti naklonosti i privrženosti određenim osobama, ljubimicima i predmetima; omogućiti pronalaženje najboljeg načina postizanja odgovarajućeg prihvatanja s druge strane, da se naklonost održi i produbi.
Naša radionica upotpunjena je redovnom aktivnošću za  naše članove – muzikoterapijom. 

💛 Nakon diskusije o naklonosti osobama iz bliže i dalje okoline, predmetima, ljubimicima, svaki učesnik je napravio svoje srce i u njemu odredio mjesto za svaku od svojih “velikih ljubavi”. Nakon toga, napravljeno je grupno srce, na koje su nalijepljena pojedinačna. 💚 Učesnici su potaknuti da utvrde za koga su najčešće našli mjesto u svojim srcima. Razgovor o tome koga i zašto posebno voli, kako tu ljubav doživljava, osjeća i kako mu je uzvraćena? Šta učiniti da stekne još takvih ljubavi i slično.

Aktivnosti muzikoterapije podržane od strane BH Telecoma. 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share