U prostorijama Udruženja “OAZA” održan konsultativni sastanak na temu inkluzivnog obrazovanja

🍀 Dana 24.12.2021. u prostorijama Udruženja “Oaza” održan je konsultativni sastanak na temu inkluzivnog obrazovanja kojem su prisustvovali uposlenici Udruženja “Oaza” kao i članovi udruženja, mlade osobe sa invaliditetom.
 
🍀 Na ovom sastanku uz aktivnu interakciju podijeljene su informacije o uspješno realizovanim aktivnostima i samom djelovanju Odbora za inkluzivno obrazovanje Kantona Sarajevo, tijela Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, na zagovaranju za sprovođenje člana 24. UN Konvencije o pravima OSI. 

🍀 Razgovaralo se o suštini inkluzivnog obrazovanja te načinima za adekvatnu primjenu načela razumne prilagodbe u inkluzivnom obrazovanju, naročito o provođenju nastavnog procesa u online formatu   

🍀 Ova aktivnost je organizovana u okviru Projekta “Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021” koji realizuje 5 koalicija vezano za program MyRight-a u BiH – Empowers people with disabilities koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share