Trening za izgradnju kapaciteta focal pointa/peer lidera

👍Udruženje „OAZA“ 12. 07. 2021. godine aktivno sudjelovalo na petodnevnom Treningu za izgradnju kapaciteta focal pointa/peer lidera u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom.
📍Cilj ovog projekta jeste smanjenje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nas osobama sa invaliditetom u BiH.
📌Proces izgradnje kapaciteta će se realizirati na tri nivoa: izgradnja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom, jačanje pojedinaca sa naglaskom na osobe u riziku od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, te povećanje svijesti i znanja javnosti, uključujući institucije i civilni sektor.
 

🤝Projekat implementiraju Informativni centar za OSI „LOTOS“ iz Tuzle i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, koji je finansiran od strane Radiohjalpen, a koji MyRight koordinira u BiH.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share