Socijalizacijske radonice

👥 U prethodnom periodu, u prostorijama Udruženja “OAZA”, održane su socijalizacijske radionice usmjerene na razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina s ciljem pozitivnog utjecaja na rast i sazrijevanje mladih.
👥 “Moja grupa” usmjerena je na ostvarivanje i jačanje grupne kohezije, prepoznavanje kojim grupama, društvima u životu pripadamo i kako to utječe na nas. Naglasak se stavlja na osnovne životne potrebe, poput potrebe pripadanja i poštovanja prema drugima.
– “Najbolji ja” potiče na razvoj pozitivne slike o sebi i drugima te je usmjerena na razvoj samopoštovanja i samopouzdanja svakog učesnika u grupi.
– “Kako reći NE” bavi se komunikacijskim vještinama, te je usmjerena na razvoj asertivne komunikacije i kritičkog stava prema sredstvima ovisnosti.
– “Pruži mi ruku” poučava nenasilnom rješavanju sukoba.
– “Želim, hoću, mogu” usmjerena je na prepoznavanje vlastitih želja i potreba te na poštivaanje individualnih ciljeva učesnika radionica.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share