Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2021. godini za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

Dijelimo sa vama zvaničnu potvrdu:
Udruženje “Oaza” dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share