Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

“Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom”
bio je naziv okruglog stola, koji se održao u Sarajevu,  u organizaciji Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo u okviru projekta “Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima”, kojeg finansira MyRight BiH – empowers people with disabilities.. Učestvovali su predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, te predstavnici nekih preduzeća za zapošljavanje OSI.
 
 
Cilj okruglog stola je analiza postojećeg stanja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom i pripremanje inicijativa i prijedloga za izmjene zakona koji se odnose na ovu oblast.
 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share