Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Predstavnici Udruženja “OAZA”, od 26. do 28. 05. 2022. godine, prisustvovali su, u Neumu, u hotelu Sunce,  sastanku Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima vezanim za Zakon o organizacijama OSI i inicijativi za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, kao i o aktivnostima vezanim za izradu novog Akcionog plana u Kantonu Sarajevo.
 
Dogovaralo se pokretanje inicijative za produženje ili potpisivanje novog Sporazuma sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Dalje, govorilo se o realizaciji projekta MyRght-a i smanjenju sredstava za njegovu realizaciju u odnosu na potpisani ugovor, jer su sredstva značajno umanjena zbog novonastale krize u Svijetu.
 
Po završetku zvaničnog sastanka održala se info sesija vezano za realizaciju projekta “Ovdje sam vidljiva i ponosna”.
Sastanku su prisustvovali predstavnici svih udruženja koja čine KOO KS.
 
Dan poslije, također u hotelu Sunce u Neumu, održala se i dvodnevna tradicionalna godišnja konferencija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS, na kojoj se govorilo o svim aktuelnim temama kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihove organizacije u Kantonu Sarajevo, sumirali postignuti rezultati i planirale aktivnosti za naredni period.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share