Radionica: “Prepoznavanje vlastitih potreba”

🔸Za poticanje kognitivnih sposobnosti potrebne su stabilne, podržavajuće interakcije sa osobama iz okoline, raznoliki poticaji svih osjetila kroz dodir, čitanje, komunikaciju,
pokret, izazov i vlastiti angažman.
 
🔹Ciljevi radionice: prepoznavanje vlastitih potreba, osvijestiti koje sve uloge sudionici imaju u svom životu. Nakon što je svaki sudionik stavio pripadajuću potrebu na piramidu, otvorena je diskusija o potrebama, njihovoj važnosti i potrebnim koracima za ostvarenje istih.
 
🤝 Aktivnosti realizovane u sklopu projekta “Socijalna INkluzija Osoba s intelektualnim Poteškoćama u Sarajevu” (SINOPS) finansijski podržanog od strane Caritas diocesana di Volterra.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share