Radionica o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom sa fokusom na članove 9., 24. i 29.

👉Predstavnici Udruženja “OAZA”, zajedno sa korisnicima  17. i 18. 07. 2021. godine učestvovali su na dvodnevnoj radionici o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na članove 9., 24. i 29.
✍️Kroz član 9. ove Konvencije države potpisnice garantuju osobama sa invaliditetom da će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi im osigurale
 
pristup na ravnopravnoj osnovi sa drugim osobama. Kroz član 24. države potpisnice priznaju pravo osoba sa invaliditetom na obrazovanje, te kroz član 29. ove Konvencije države potpisnice garantuju osobama sa invaliditetom njihova politička prava i mogućnost njihovog uživanja na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama.
🤝Aktivnost se održala u okviru projekta koalicije Sarajevo, uz podršku MyRight-a.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share