Radionica namijenjena roditeljima OSI

🍀 U prostorijama Udruženja “Oaza” održana je još jedna radionica namijenjena roditeljima/starateljima/članovima porodica mladih osoba sa invaliditetom. Tokom održane radionice analizirani su različiti segmenti pomoću kojih je moguće unaprijediti međusobnu interakciju članova porodice i mladih OSI, te saradnju sa stručnim licima.
 
 

🍀 Neophodno je nastaviti razvijati programe za informisanje i primjenu adekvatnih principa rada sa porodicama koji će doprinositi razumijevanju i uvažavanju mladih OSI uz poštivanje njihovog dostojanstva.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share