Radionica namijenjena roditeljima/starateljima i Muzikoterapija za naše članove

04.08.2021. u prostorijama Udruženja “Oaza” održana je radionica koja je obuhvatila aktivnosti s ciljem adekvatnog informisanja o važnosti samopouzdanja za razvoj ličnosti, te načina za jačanje ovog ključnog elemenata za unaprjeđenje života svakog pojedinca.

Učesnike radionice činili su roditelji i staratelji korisnika kao i same osobe sa intelektualnim teškoćama. Dio radionice realizovao se online uz upotrebu ZOOM aplikacije. Na ovaj način bilo je moguće realizovati psihološko savjetovanje u svrhu lakšeg prevazilaženja i savladavanja novonastalih situacija izazvanih virusom COVID -19 kako u prostorijama Udruženja tako i kroz upotrebu online aplikacija.

Sretni smo da imamo podršku roditelja/staratelja koji predstavljaju osnovnu kariku u nastojanju da OSI ostvare bolji položaj u društvu.

Dio aktivnosti podržano projektom “Moje pravo na sport” koji je finansiran od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH -Empowers people with disabilities koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Također, za naše članove održana je i redovna radionica Muzikoterapija.
Ova aktivnost je podržana od strane BH Telecoma. 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share