Psihološko-sportska aktivnost na otvorenome

✅Zahvaljujući partnerstvu sa švedskom nevladinom organizacijom MyRight, 16.06.2021 godine organizirana je prva psihološko-sportska aktivnost na otvorenome, a ciljna grupa bili su korisnici Udruženja “OAZA” sa teškim intelektualnim teškoćama. Realizacijom ovih aktivnosti željeli smo na direktan i praktičan način skrenuti pažnju na proces rada i učenja koji je stručni tim Udruženja “OAZA” ostvario sa navedenom kategorijom.
👍Psiho-socijalne i sportske aktivnosti koje se sprovode Udruženju “OAZA” direktno su uticale na stimulaciju i razvoj mišljenja, govora, motoričkih sposobnosti kao i na direktno ostvarivanje socijalizacije i društvenog kontakta osoba sa intelektualnim teškoćama.
 
 
✴Samo uz praćenje svake pojedinosti individue, moguće je koncipirati strategiju rada u cilju poboljšanja, selekcije i usmjerenosti toka misli i pažnje. Na taj način pripremamo osobu sa intelektualnim teškoćama na razumjevanje, slijed i usvajanje željenih ponašanja, kako u kognitivnom tako i motoričkom smislu.
🏞Radujemo se našem sljedećem susretu.🏞
🤝Aktivnosti podržane projekatom “Moje pravo na sport” finansiranog od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH -Empowers people with disabilities koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share