Psihološka radionica

🍀 U okviru projekta “Play beyond borders”, koji je podržan od strane talijanske Fondacije Don Carlo Gnnochi, organizovana je online radionica na temu: “Metode upravljanja stresom”.
🍀 Radionica je imala za cilj da se uposlenici Doma “Marija naša nada” i Udruženja “OAZA” intenzivnije upoznaju sa metodama i tehnikama savladavanja stresnih situacija koje se vežu za njihovo radno mjesto i angažman u svojim organizacijama.
🍀 Psihologinja Udruženja “OAZA”, Nejra Jelko, imala je ulogu prezentatora i terapeuta. Ovim putem istakli smo veliku ljubav, privrženost i empatiju neophodnu za rad sa osobama sa intelektualnim teškoćama.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share