Psihološka radionica

Razvoj slike o sebi kompleksan je proces koji obuhvata formiranje identiteta, samopoštovanja i samopouzdanja. Faktori kao što su porodično okruženje, društveni uticaji, lične karakteristike igraju ključnu ulogu u oblikovanju slike o sebi.

Podrška i ohrabrivanje osoba sa intelektualnkm teškoćama tokom ovog procesa može im pomoći da izgrade unutrašnji osećaj sigurnosti i samopouzdanja koji proističe iz poznavanja i prihvatanja svojih snaga i ograničenja.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share