Psihološka radionica

👥 Online psihološkim radionicama, nastojimo da sportisti/osobe sa intlektualnim teškoćama stiču praktično znanje i mentalne vještine, samopouzdanje, fokus, izlazak iz greške, načine kako savladati pritisak, izazove i prepreke u sportu.
👫 Naši sportisti se raduju svom nastupu postavljajući sebi realne ciljeve, motivirajući se međusobno kako bi osigurali dobar plasman i samouvjeren nastup.
🤝Aktivnost podržana kroz projekat “Play beyond borders” finansijski podržane od strane talijanske Fondazione Don Gnocchi

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share