Psihologija u sportu

U okviru projekta ” Moje pravo na sport” implementirati će se oblast koja obuhvata psihofizičku pripremu sportista osoba sa intelektualnim teskoćama u cilju povećanja sportskog uspjeha.
Cilj seta aktivnosti je
1. Povećati samopouzdanje sportiste
2. Rad na motivaciji, motivima i ciljevima sportiste
3 . Rad na kvalitetnoj grupnoj dinamici svih učesnika trenažnog procesa Udruženja “Oaza”
 

🤝Aktivnosti podržane projektom “Moje pravo na sport” finansiranog od strane švedske nevladine organizacije MyRight-BiH -Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share