Projekat: “Jačanje kompetencija za život osoba sa intelektualnim teškoćama” podržan od strane Gradske uprave Grada Sarajevo

🔴Za članove Udruženja “Oaza”, uz podršku Grada Sarajeva, u mjesecu decembru, završava se implementacija projekta pod nazivom: “Jačanje kompetencija za život osoba sa intelektualnim teškoćama”.
Projekat se realizovao kroz dvije faze: Edukacija iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva i Muzikoterapija.
🔴Kroz ovaj projekat, članovima Udurženja “OAZA”/osobama sa intelektualnim teškoćama, nastojimo omogućiti bolji položaj u društvu, kao i poboljšanje kompetencija i socijalne uključenosti.
 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share