Priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za pisanje biografije i motivacijskog pisma

✨Usvojena znanja i vještine dijelimo sa onima koje volimo.✨
Članovi Udruženja “Oaza” uz podršku voditeljica realizovali su prvi set radionica koje su obuhvatile sljedeće teme:
-prava osoba s invaliditetom
-samopouzdanje
-kritičko mišljenje.
Sadržaj koji je primjenjen na radionicama određen broj članova savladao je prilikom učešća na obuci ” Aktivno traženje posla” koji su nastojali podijeliti sa svojim prijateljima u udruženju.

Kroz realizaciju aktivnosti definisali smo i postavili jasne ciljeve koje želimo ostvariti kao i utvrdili znanja i vještine koje posjedujemo. Cilj radionica je priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za pisanje biografije i motivacijskog pisma kako bismo bili spremni za razgovor sa poslodavcem i eventualno zaposlenje.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share