Predstavnici Udruženja “OAZA” prisustvovali Okruglom stolu na temu: “Pružanje zdravstvene zaštite osobama sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na žene sa invaliditetom, bez diskriminacije”

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održao se okrugli sto, na temu: “Pružanje zdravstvene zaštite osobama sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na žene sa invaliditetom, bez diskriminacije”.
Okruglom stolu, pored predstavnika institucija vlasti prisustvovale su i članice Foruma žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Cilj okruklog stola je bio ukazati na specifične potrebe žena sa invaliditetom prilikom koriđtenja zdravstvenih usluga, kao što su svi aspekti pristupačnosti i sl. Moderatorica okruglog stola je bila Amna Alispahić istaknuta aktivistkinja u pokretu osoba sa invaliditetom. Pripremljena su i uvodna izlaganja na ovu temu iz ugla predstavnika institucija vlasti i iz ugla osoba sa invaliditetom. Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta “Ovdje sam vidljiva i ponosna” koji preko MyRight finansira Svedska ambasada u BiH.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share