Predstavnici Udruženja “OAZA” otputovali u Neum na tradicionalnu dvodnevnu konferenciju Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS

Direktor i predsjednik Udruženja “OAZA”, od 21. maja 2023. godine,  u Neumu, prisustvuju  tradicionalnoj godišnjoj dvodnevnoj konferenciji Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS.
 
Nakon osvrta na dosadšnje aktivnosti u vezi implementacije UN Konvencije o pravima OSI i uticaj projekata MyRighta i Caritasa, razgovarat će se o aktivnostima vezanim za donošenje Akcionog plana u KS i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.
Nakon toga, predstavnici udruženja članica KOO KS prezentiraće stanje u svojim udruženjima.
U nastavku će se govoriti o ulozi udruženja i KOO KS u zagovaranju za prava OSI, sa fokusom na Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI i CŽR.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share