Plavi artizam

🎨U prethodnoj sedmici umjetnici Plavog artizma stvarali su u okviru stalne postavke Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine pod nazivom “Galerija entuzijazma”. U fokusu su bila umjetnička djela sa motivima mrtve prirode autora Luke Šeremeta i Petra Tiješića o kojima smo razgovarali za vrijeme uvodne diskusije. Za naše umjetnike napravljena je kompozicija od različitih primjeraka voća i povrća. Tehnikom suhog pastela umjetnici su posmatrajući postavku kreirali svoja umjetnička djela, pazeći pri tome na odnose veličina i poziciju predmeta unutar kompozicije.  
 
🎨Muzejsko-obrazovni program “Plavi artizam” realizuje se uz podršku granta Federalnog ministarstva kulture i sporta u saradnji između udruženja “Oaza” i muzeja Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Finalna aktivnost programa je izložba najuspješnijih radova koja će se za javnost realizovati u februaru 2023. godine.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share