Peti dan, ujedno i zadnji dan sportskih priprema sportista/osoba sa intelektualnim teškoćama Udruženja “Oaza” i Doma Marija-naša nada u sportsko rekreativnom centru Ajdinovići.

Peti dan, ujedno i zadnji dan sportskih priprema sportista/osoba sa intelektualnim teškoćama Udruženja “Oaza” i Doma Marija-naša nada u sportsko rekreativnom centru Ajdinovići.
Današnje pripreme su sadržavale: jutarnju gimnastiku, radionicu, i slobodne aktivnosti po izboru sportista. 🙂
🤝Podržano od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH- Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju, kao i Fondacije Don Carlo
Gnocchi iz Italije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share