Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo – prva ustanova koja je dobila riješenje o fokusiranoj akreditaciji prema Inkluzivnim standardima za za osobe s invaliditetom (ISOSI)

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo je prva ustanova koja je od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dobila riješenje o fokusiranoj akreditaciji prema Inkluzivnim standardima za za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Pilot projekat uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš” trajao je dvije godine, tokom kojih su urađeni mnogi građevinski i drugi radovi i edukacija osoblja, koji će olakšati pristup zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama osobama s invaliditetom.

U saradnji sa AKAZ-om, predstavnici osoba s invaliditetom su kroz program MyRight – Empowers people with disabilities u BiH, bili aktivno uključeni u sam proces izrade Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) koje je u Bosni i Hercegovini prva pilotira Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Više informacija pročitajte na stranici MYRight-a.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share