Okrugli sto u organizaciji Udruženja “OAZA”

Dana 27. 09. 2022, u prostorijama Udruženja “OAZA”, kao uvertira pred Sportske igre Oaze 2022., održan je Okrugli sto na temu “Inkluzija u sportu-međunarodna podrška i saradnja sportskih klubova i Udruženja “Oaza”.
Na Okruglom stolu učestvovali su predstavnici sportskih klubova, predstavnici Specijalne olimpijade BiH, predstavnik švedske organizacije F.I.F.H. Malmo, gosp. Peter Nilson, predstavnici Caritasa.
Na Okruglom stolu, uz saglasnost svih prisutnih, doneseni su sljedeći zaključci:
1. Afirmisati nove sportske klubove u KS da u svoje redovne sportske aktivnosti uključuju osobe sa intelektualnim teškoćama i time postanu dio platforme koja aktivno podržava inkluziju u sportu
2. Organizirati inkluzivne sportske aktivnosti i unifid takmičenja kako bi zajedno radili na podizanju svijesti, razbijanju predrasuda i ravnopravnom statusu osoba sa intelektualnim teškoćama u sportu.
3. Zajednički zagovarati prema svim nivoima vlasti u KS u skladu i po principu sa međunarodnim sporazumom UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom da omoguće finansiranje i druge vrste pomoći na putu ka ostvarivanju inkluzivnih sportskih aktivnosti
4. Uspostavljati i jačati mrežu udruženja, zavoda i sportskih klubova na putu ka inkluzivnom sportu i raditi na međusobnoj razmjeni iskustava i iniciranju zagovaračkih inicijativa kroz ražličite aktivnosti.
🤝Podržano od strane švedske nevladine organizacije MyRight-BiH – Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.
3. Zajednički zagovarati prema svim nivoima vlasti u KS u skladu i po principu sa međunarodnim sporazumom UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom da omoguće finansiranje i druge vrste pomoći na putu ka ostvarivanju inkluzivnih sportskih aktivnosti
4. Uspostavljati i jačati mrežu udruženja, zavoda i sportskih klubova na putu ka inkluzivnom sportu i raditi na međusobnoj razmjeni iskustava i iniciranju zagovaračkih inicijativa kroz ražličite aktivnosti.
🤝Podržano od strane švedske nevladine organizacije MyRight-BiH – Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share