Okrugli sto pod nazivom “Jačanje kapaciteta i umrežavanje institucija i organizacija osoba sa intelektualnim teškoćama u BiH kroz sport“ u organizaciji Udruženja “OAZA”

🔴Dana 18. 09. 2023. godine, u prostorijama Udruženja “OAZA”, održan je Okrugli sto na temu “Jačanje kapaciteta i umrežavanje institucija i organizacija osoba sa intelektualnim teškoćama u BiH kroz sport“
Na Okruglom stolu učestvovali su predstavnici zavoda za osobe sa intelektualnim teškoćama (Pazarić, Bakovići, Drin, KJU DOM), sportskih klubova (A.K. „Bosna“), predstavnici Specijalne olimpijade BiH i predstavnik Koordinacionog odbora osoba sa invaliditetom KS.
Na Okruglom stolu, uz saglasnost svih prisutnih, doneseni su sljedeći zaključci/preporuke:
🔴Organizacija i zavodi osoba sa intelektualnim teškoćama umreženi s ciljem unaprjeđenja statusa osoba s intelektualnim teškoćama kroz sport usvojili su plan i program rada zajedničkih treninga za korisnike/članove.
Poziv za trenažni proces biće proslijeđen ostalim organizacijama/zavodima kako bi i oni uzeli učešće u organizaciji.
🔴Sve organizacije i zavodi će u budućem radu aktivno sudjelovati u zajedničkim sportskim aktivnostima, promovirati osobe sa invaliditetom kroz sport i rekreaciju i aktivno doprinijeti organizaciji svih događaja iz ove oblasti.
🔴Na osnovu prikupljenih informacija o potrebama neophodnih za organizovanje zajedničkih susreta/treninga potrebno je pokrenuti konkretne inicijative zagovaranja, lobiranja i pisanja zajedničkih projekata s ciljem osiguranja sredstava za neometan rad i zadovoljavanja potreba korisnika/članova za sport i rekreaciju u skladu s članom 30. Konvencije p pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda.
🔴Potrebno je usvojiti pravilnik o tehničkoj podršci svih organizacija i zavoda pri organizaciji zajedničkih susreta/ takmičenja, kako bi se ljudski resursi navedenih iskoristili za optimiziranje u unaprjeđenje zajedničkih manifestacija.
🔴Organizirati okrugli stol ili drugu vrstu događaja sa predstavnicima nadležnih institucija, odnosno donosiocima odluka, na temu podrške organizacijama u organiziranju sportskih događaja.
🤝Podržano od strane švedske nevladine organizacije MyRight-BiH – Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share