Okrugli sto “Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive”

Dana, 16.11.2022. godine, u hotelu Holiday u Sarajevu, održan je okrugli sto “Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive“.
 
Ovaj okrugli sto, u organizaciji Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, imao je za cilj pružanje dodatnih pojašnjenja osnovnih principa inkluzivne politike u obrazovnom sistemu u Kantonu Sarajevo.
 
Ovom prilikom analiziralo se postojeće stanje u oblasti obrazovanja i koje bi aktivnosti trebalo poduzimati da se djeci i omladini s invaliditetom obezbijedi kvalitetno inkluzivno obrazovanje.
 
Odbor za inkluzivno obrazovanje je tijelo Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, formirano s ciljem zagovaranja za implementaciju člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
 
Okruglom stolu prisustvoli su predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share