Održana radionica namijenjena članovima porodica mladih OSI.

🍀Dana 24.11. 2021. godine u prostorijama Udruženja “Oaza”, jedne od članica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, održana je prva radionica namijenjena članovima porodica mladih OSI.
🍀Održana radionica obuhvatila je aktivnosti u svrhu unaprjeđenja odnosa članova porodica prema mladim OSI, kao i razvoju modela partnerstva kako unutar porodice tako i sa stručnjacima.
🍀Model partnerstava podrazumijeva međusobno uvažavanje, dvosmjernu komunikaciju, međusobnu potporu te jednake mogućnosti za donošenje odluka.
🍀“Kroz proces savjetovanja i komunikacije često se dogodi da osobe promijene/ unaprijede način shvatanja i viđenja nekog problema, stoga ih navedeni saradnički odnosi mogu dovesti do stvaranje novog smisla i nove razine ličnog integriteta.”

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share