Održan sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS

Dana o2. 06. 2023. godine, u Udruženju slijepih KS, održan je sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Razlog satanka bilo je razmatranje Nacrta Zakona o izmjennama i dopunama Zakona o socijalnoj zastiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom KS i utvrđivanje primjedbi. Nakon toga razgovaralo se o aktivnostima u vezi obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, za 2023. godinu.
Sastanku su prisustvovali predstavnici svih udruženja koja čine KOOKS.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share