Od margine do uključenosti

Dana, 07. 10. 2022. godine, u prostorijama Dječije kuće na području Općine Novo Sarajevo održane su dvije radionice namijenjene članovima Udruženja “Oaza”.

Projektom obuhvaćeni članovi su kroz edukacije povećali svoje znanje, motivisani za poboljšanje praktičnih vještina i radne sposobnosti uz kvalitetnu okupaciju slobodnog vremena. Kroz ovaj projekat ističemo mogućnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, te ih stimulišemo za angažman na polju radnog i kreativnog stvaralaštva.

🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share