Od margine do uključenosti

Članovi Udruženja “OAZA” u Dječijoj kući na području Općine Novo Sarajevo
 
U sklopu projekta “Od margine do uključenosti” realizovane su još dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”. Radionice sa unaprijed utvrđenim planom i programom rada predstavljaju dobar instrument za povećanje praktičnih vještina i radne sposobnosti kao i kvalitetnu okupaciju slobodnog vremena naših članova. Kroz ovaj projekat želimo pokazati mogućnosti osoba sa intelektualnim teškoćama ali ih i podstaći na vlastiti angažman na polju radnog i kreativnog stvaralaštva. .
 
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share