Od margine do uključenosti

🔴 Dana, 16. 09. 2022., u prostorijama Dječije kuće- na području Općine Novo Sarajevo, održane su dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”.
🟢 Kreativno – zabavne radionice podrazumijevaju timski rad ali ujedno uključuju i holistički pristup u radu sa članovima na način da se svakom pojedincu pristupi na individualan način prilagođen njegovim mogućnostima. Navedenim pristupom omogućit ćemo razvoj samopuzdanja, sticanje novih vještina, poboljšati percepciju i samopercepciju, te potaknuti razvoj samostalnosti u grupnom radu, kao i prihvaćanje u društvu i lokalnoj zajednici.
🤝 Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share