Od margine do uključenosti

🍀U proteklom periodu, za vrijedne članove Udruženja “OAZA”, u prostorijama Društvenog centra Općine Centar, održane su radionice koje se realiziraju u sklopu projekta “Od margine do uključenosti”.
🍀Desetine osoba sa intelektualnim teškoćama u Općini Centar se motiviraju za jačanje njihovog identiteta i unapređenje praktičnih vještina i radne sposobnosti, što je rezultat projekta “Od margine do uključenosti”, kojeg provodi Udruženje “OAZA”.
🍀Članovi Udruženja OAZA/osobe sa intelektualnim teškoćama, na art-line radionicama koriste se raznim slikarskim tehnikama gdje se kreativno izražavaju, i u konačnici, nastaju mnogi unikatni radovi kao rezultat njihovog rada.
🍀Samopredstavljanje je način na koji se predstavljamo i prezentiramo drugim ljudima. Samopredstavljanje se odnosi na verbalna ponašanja (što i kako nešto kažemo) i na neverbalna ponašanja (kako izgledamo, kako se ponašamo, neverbalna komunikacija). Prema tome, način na koji izgledamo, kako se ponašamo, što i kako nešto kažemo utiče na dojam koji će drugi ljudi stvoriti o nama.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP), podržava Općina Centar (#OpćinaCentar).
@RELOADWesternBalkans @UNDPBiH @eubih

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share