Od margine do uključenosti

☑️U proteklom periodu, za vrijedne članove Udruženja “OAZA”, u prostorijama Društvenog centra Općine Centar, održane su radionice koje se realiziraju u sklopu projekta “Od margine do uključenosti”.
☑️Edukacija osoba sa intelektualnim teškoćama iz oblasti radnog stvaralaštva i edukaija osoba sa intelektualnim teškoćama za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta su dobar instrument za povećanje praktičnih vještina naših članova, kao i poticanje kvalitetnijeg asertivnog samopredstavljanja.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP), podržava Općina Centar (#OpćinaCentar).
@RELOADWesternBalkans @UNDPBiH @eubih

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share